Zapytanie ofertowe

Białystok, 27.03.2024 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/KAREDENT/2024

I. Dane zamawiającego:
Nazwa firmy: KAREDENT Kamil Chorąży, Sławomir Ławicki Spółka Jawna
Adres: ul. Stanisława Bukowskiego 1, lok. U3, 15-066 Białystok,
NIP: 9661521692
REGON: 450728374

II. Opis przedmiotu zamówienia:
W ramach zamówienia zakłada się realizacje następujących zadań:
Zadanie 1 – Zintegrowany system informatyczny do obsługi Przychodni – „KS-SOMED” oraz
wdrożenie nowych funkcjonalności, m.in. umożliwienie pacjentom korzystania z usług
teleporad w skład którego wejdzie:
Nabycie oprogramowania branżowego i zaawansowanego w formie licencji:

 • KS-SOMED – gabinet stomatologa – asysta techniczna i subskrypcja na aktualizację –
  3 lata – 23 szt.
 • KS-SOMED – podpisywanie HZICH podpisem elektronicznym (edm) – asysta
  techniczna i subskrycja na aktualizację – 3 lata – 23 szt..
 • System archiwizacji elektronicznej dokumentacji medycznej – 1 szt.
 • KS-SOMED – terminarz z uwzględnieniem poradni – lic. na moduł – asysta tech. i sub.
  na aktualizację – 3 lata – 1 szt.
 • Moduł rejestracji Internetowej – OSOZ – 3 szt.
 • KS-SOMED – moduł importu serwis – licencja na moduł – asysta techniczna i
  subskrypcja na aktualizację – 3 lata – 1 szt.
 • KS-SOMED – międzynarodowa statystyczna klasyfikacja chorób i problemów
  zdrowotnych – 3 lata – 1 szt.
 • Rejestracja on-line – realizacja telewizyt – (KS-SOMED) – 36 miesięcy – dla jednego
  terminarza – 1 szt.
 • KS-SOMED – gabinet stomatologa – asysta techniczna i subskrypcja na aktualizację –
  2 lata) – 7 szt.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KAREDENT/2024

 • KS-SOMED – podpisywanie HZICH podpisem elektronicznym (EDM) – asysta
  techniczna i subskrypcja na akt – 2 lata – 7 szt.
 • KS-SOMED – gabinet stomatologa – licencja na stanowisko – 7 szt.
 • KS-SOMED – podpisywanie podpisem elektronicznym (HZICH, EDM, ERECEPTA,
  EZLA) – licencja na stanowisko – 7 szt.
 • Moduł odpłatności BLOZ13 – 3 lata – 1 szt.
  W zakresie dostawy i wdrożenia nowych funkcjonalności w zintegrowanym systemie
  informatycznym do obsługi Przychodni KS-SOMED Zamawiający wymaga dostarczenia
  licencji oraz subskrypcji na oprogramowanie z datą asysty ważnej na minimum 3 lata od dnia
  jej dostarczenia.
  Zadanie 2 – usługi niezbędne do wdrożenia rozwiązania cyfrowego, na które złoży się:
 • konfiguracja oprogramowania do realizacji Elektronicznej Dokumentacji Medycznej
  w module stomatolog.
 • konfiguracja i uruchomienie internetowej rejestracji dla pacjenta.
 • uruchomienie nowej funkcjonalności w zakresie realizacji telewizyty.
 • konfiguracja i ustawienie terminarzy pracy pracowników z uwzględnieniem przypisania
  godzin do konkretnej poradni.
 • Konfiguracja repozytorium dla wytworzonej dokumentacji medycznej.
  Zadanie 3 – usługi związane z wdrożeniem rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa
  a) Zaprojektowanie i wdrożenie rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo, zgodnie z
  poniższym zakresem:
 • zaprojektowanie architektury sieciowej dla VPN, uwzględniając wydzielenie
  odpowiednich podsieci dla VPN L2L oraz VPN L2C.
 • konfiguracja i uruchomienie VPN L2L (Site-to-Site) w celu zapewnienia
  bezpiecznego połączenia między oddziałami firmy na terenie woj. podlaskiego.
 • konfiguracja i uruchomienie VPN L2C (Client-to-Site) w celu umożliwienia zdalnego
  dostępu pracownikom do zasobów sieciowych.
 • wdrożenie oraz konfiguracja sieci z wydzieleniem podsieci do pracy z VPN L2L oraz
  VPN L2C w zastanym środowisku pracy terminalowej
 • konfiguracja reguł zapory sieciowej w urządzeniu w celu zapewnienia bezpieczeństwa
  i zgodności z politykami firmy.
  b) Wdrożenie i konfiguracja oprogramowania do wykonywania kopii zapasowych
  obrazów całych maszyn i wdrożenie mechanizmu kopii zapasowej zgodnie z poniższym
  zakresem.:
 • Konfiguracja serwera oraz przestrzeni dyskowej, uwzględniając potrzeby
  przechowywania kopii zapasowych.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KAREDENT/2024

 • Instalacja i konfiguracja oprogramowania kopii zapasowej na dwóch serwerach
  wirtualnych.
 • Konfiguracja kopii zapasowej dwóch maszyn wirtualnych. Konfiguracja regularnych
  inkrementalnych kopii zapasowych w celu minimalizacji zużycia przestrzeni dyskowej
  i czasu wykonania kopii.
 • Konfiguracja harmonogramów regularnych kopii zapasowych zgodnie z wymaganiami
  klienta.
 • Konfiguracja polityk retencji danych, uwzględniając potrzeby archiwizacji i
  przywracania danych.
  Zadanie ma na celu podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa, co jest kluczowe podczas
  wdrażania nowych usług, z których pacjenci będą korzystać przez Internet takich jak
  teleporady.
  Zadanie 4 – Szkolenie z cyberbezpieczeństwa dla pracowników biurowych:
  Szkolenie musi zostać przeprowadzone dla 5 grup po około 8-10 osób.
  Zbiór zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego w pracy z urządzeniami elektronicznymi,
  czyli cyberhigiena w codziennych zadaniach i obowiązkach.
  CEL SZKOLENIA:
  Szkolenie powinno omawiać przykłady schematów ataków hackerskich, identyfikuje
  zagrożenia związane z korzystaniem z Internetu przy pomocy prostego i zrozumiałego języka.
  Ponadto definiuje czym jest socjotechnika i dlaczego jest taka groźna. Szkolenie ma na celu
  podniesienie świadomości pracowników. Podanie w jasny sposób wiedzy teoretycznej i
  przykładów zagrożeń skutkuje pobudzeniem wyobraźni odbiorcy przez co jest on bardziej
  ostrożny w kwestii zagrożeń w cyberprzestrzeni. Po zakończeniu szkolenia uczestnik potrafi
  odpowiednio reagować na zagrożenia oraz umie je rozpoznawać, zdobywa wiedzę na temat
  „dobrych praktyk” i zachowania „Cyberhigieny” w obsłudze urządzeń elektronicznych.
  PROGRAM SZKOLENIA:
 1. Podstawowe zasady bezpieczeństwa pracy na komputerze.
 2. Symptomy zainfekowania komputera – przykłady ataków.
 3. Bezpieczeństwo haseł – budowa, przechowywanie oraz inne bezpieczniejsze metody
  logowania.
 4. Podstawowe informacje o atakach na użytkowników – socjotechnika, phishing,
  spearphishing, malware, pharming, spoofing, spam, spim, scam. Przykłady z życia.
 5. Bezpieczne korzystanie z poczty elektronicznej.
 6. Bezpieczne korzystanie z sieci bezprzewodowych – WI-FI. Rodzaje ataków z
  wykorzystaniem na sieci bezprzewodowe.
 7. Do czego cyberprzestępcy mogą wykorzystać nasze dane.
 8. Profil zaufany, a kwalifikowany podpis cyfrowy.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KAREDENT/2024

 1. Cyberhigiena w sieci, czyli zbiór zasad i reguł postpowania podczas codziennej pracy.

Zadanie 5 – Dostawa sprzętu i licencji powiązanych ze sprzętem
a) serwer kopii zapasowej – typu NAS
Wymagania minimalne :

 • Dyski: 4x8TB HDD oraz 2x1TB SSD typu NVME;
 • 4 rdzeniowy procesor od 2.0 GHz do 2.9GHz w trybie turbo;
 • 8GB RAM DDR4;
 • 4 kieszenie na dyski 3,5”; 2 sloty M.2 PCIe NVMe 3.0 x1;
 • 4 porty USB;
 • 2 porty sieciowe 2,5GbE RJ45 z możliwością Port trunkingu do 5 Gb/s; funkcja Wake on LAN/WAN;
 • możliwość spięcia dysków w system Raid 1;
 • konfiguracja powiadomień mailowych i okresowej automatycznej diagnostyki dysków;
 • komunikacja z UPS’em po interfejsie USB i automatyczne bezpieczne wyłączanie przed
  rozładowaniem baterii
 • oprogramowanie do archiwizacji danych całych serwerów wirtualnych i możliwości przywracania do
  14 dni wstecz

b) Urządzenie sieciowe typu UTM
Wymagania minimalne:
o Zapora sieciowa (Firewall) zapewniająca skuteczną ochronę przed niepowołanym dostępem.
o Możliwość tworzenia bezpiecznych połączeń VPN dla zdalnych pracowników.
o Filtrowanie treści internetowych w celu zabezpieczenia przed szkodliwymi witrynami.
o Funkcje antywirusowe oraz antymalware do skutecznej eliminacji złośliwego
oprogramowania.
o Kontrola aplikacji umożliwiająca zarządzanie aplikacjami używanymi w sieci.
o 10 portów GR RJ45 1 port USB
o 4GB RAM
o Przepustowość Firewalla (1518/ 512/ 64 bajty pakiety UDP): 10/10/6 Gbps
o Opóźnienie zapory (64 bajtowe pakiety UDP) 2.54 μs
o Przepustowość IPsec VPN (512 bajtów): 6.1 Gb/s
o Tunele IPsec typu Brama-Brama 200
o Tunele IPsec typu Klient-Brama 500
o Przepustowość SSL-VPN 405 Mbps
o Liczba użytkowników SSL-VPN 200
o Przepustowość Kontroli SSL (IPS, HTTPS) 700 Mbps
o Inspekcja SSL CPS (IPS, HTTPS) 500
o Wbudowana subskrypcja usług zabezpieczeń z licencją na co najmniej 5 lat oebjmująca:
a. System ochrony IPS zapewniający wykrywanie i blokowanie ataków sieciowych.
b. Filtracja treści internetowych w ramach usługi Web Filtering.
c. System wykrywania złośliwego oprogramowanie między aktualizacjami sygnatur,
sprawdzając globalną bazę danych analizy zagrożeń pod kątem plików, których nie ma w
bazie sygnatur.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KAREDENT/2024

d. System wykrywania znanego złośliwego oprogramowania, filtrowania go ze strumieni
danych i blokowania przed penetracją systemu.
e. Wykrywanie nowych zagrożeń złośliwym oprogramowaniem za pomocą analizy
heurystycznej, która obejmuje reguły analizujące zachowanie i cechy plików.
f. Antywirus brzegowy oraz ochrona przed spamem dla bezpieczeństwa poczty
elektronicznej.
g. Wsparcie producenta i aktualizacja oprogramowania wraz z zabezpieczeniami.

Dopuszcza się również zastosowanie rozwiązań równoważnych do w/w. a przeznaczonych do
obsługi jednostek medycznych, które swoim zakresem pozwolą na realizację zadań w pełnym
wymiarze ilościowym i jakościowym. Oferent, który zaproponuje rozwiązania równoważne do
opisanych powyżej powinien wykazać że oferowane przez niego dostawy lub usługi spełniają
wymagania określone przez zamawiającego.

Kod i nazwa CPV:
72000000-5 – Usługi informatyczne: konsultacje, opracowania oprogramowania, internetowe
i wsparcia.
72263000-6 – Usługi wdrażania oprogramowania
30200000-1 – Urządzenia komputerowe
80500000- 9 – Usługi szkoleniowe

III. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków.

Nie wymagane są dodatkowe warunki do udziału w postępowaniu.

IV. Kryteria oceny ofert wraz z określeniem wag punktowych/procentowych
przypisanych do każdego z kryteriów:

Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez
Oferentów. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierować się będzie
następującymi kryteriami:
1) Cena ofertowa – 80 pkt,
2) Termin realizacji – 20 pkt,
Maksymalna możliwa ilość przyznanych punktów – 100 pkt.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KAREDENT/2024

V. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny
oferty:

 1. Zasady oceny kryteriów – opis sposobu obliczania punktacji:
  1.1. Kryterium nr 1: Cena – według następującego wzoru:
  Liczba punktów = (Cnn / Cnb) x waga kryterium
  gdzie:
  Cnn – najniższa zaoferowana cena netto spośród wszystkich rozpatrywanych ofert
  Cnb – cena netto zaoferowana w badanej ofercie
  WAGA KRYTERIUM [CENA] = 80 pkt
  1.1.1. Cena musi uwzględniać dodatkowe zobowiązania podatkowe związane z
  transgranicznym nabywaniem towarów i usług, w tym tj. akcyza, cło lub równoważne.
  1.1.2. Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba uzyskanych punktów.
  1.2. Kryterium nr 2: Termin realizacji:
  WAGA KRYTERIUM [Termin realizacji] = 20 pkt
  gdzie:
  5 pkt – Wykonanie w terminie do 10 miesięcy
  10 pkt – Wykonanie w terminie do 8 miesięcy
  15 pkt – Wykonanie w terminie do 6 miesięcy
  20 pkt – Wykonanie w terminie do 4 miesiące
  1.2.1. Termin realizacji na przedmiot zamówienia musi być podany liczbowo w miesiącach i
  nie może być dłuższy niż maksymalny termin przewidziany na realizację zamówienia (12
  miesięcy).
  1.2.2. Oferta z najkrótszym terminem realizacji na przedmiot zamówienia otrzyma największą
  ilość punktów.
  1.2.3. Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba uzyskanych punktów.
 2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o łączną wagę kryteriów.
  Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów
  (Kryterium nr 1 + Kryterium nr 2).
 3. Wyniki działań matematycznych dokonywanych przy ocenie badanych ofert podlegają
  zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KAREDENT/2024

 1. Ceny w walucie obcej będą przeliczane po kursie średnim NBP obowiązującym na dzień, do
  którego należy składać oferty.
  UWAGA: Ilość punktów obliczona będzie na podstawie danych podanych przez Oferenta w
  Formularzu ofertowym (wg Załącznika Nr 1 do zapytania).
  VI. Termin składania ofert:
 2. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:
  a) poczty email, poczty tradycyjnej, kuriera lub dostarczona osobiście na adres siedziby firmy:
  KAREDENT Kamil Chorąży, Sławomir Ławicki Spółka Jawna, ul. Stanisława Bukowskiego
  1, lok. U3, 15-066 Białystok,
  w terminie do dnia 04.04.2024 r.
  W przypadku ofert, które będą dostarczone drogą pocztową lub kurierską liczy się data wpływu
  oferty do biura Zamawiającego,
 3. Ocena ofert zostanie przeprowadzona, po zakończeniu naboru, a wyniki i wybór
  najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie: www.karedent.pl
 4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 5. Oferta powinna być ważna minimum 90 dni od dnia jej złożenia.
 6. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących
  treści złożonych ofert.
 8. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę w odpowiedzi na dane zapytanie ofertowe.
 9. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie www.karedent.pl

VII. Termin realizacji umowy/wykonania zamówienia:
Termin realizacji zostanie wskazany w zawartej umowie na podstawie wybranej oferty,
jednak nie może być on dłuższy niż 12 miesięcy i nie dłużej niż do 30 kwietnia 2025 roku
VIII. Informacja na temat zakazu konfliktu interesów:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KAREDENT/2024

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź
kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury
wyboru wykonawcy a wykonawcą – Oferentem, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z
przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego,
prokurenta, pełnomocnika,
c) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia,
lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we
wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów
zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie
zamówienia
d) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje
uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia.

IX. Warunki istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego
postępowania o udzielenie zamówienia:

Zamawiający przewiduje możliwość i zastrzega sobie prawo do zmiany warunków
zamówienia/umowy podpisanej z Wykonawcą zamówienia w wyniku przeprowadzonego
postępowania. Zmiany zawartej umowy mogą nastąpić w następujących przypadkach:
a. gdy ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który
spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy przez
Wykonawcę;
b. gdy wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne,
zewnętrzne i niemożliwe do przewidzenia lub zdarzenia nie leżące po żadnej ze stron
umowy). Strony mają prawo do skorygowania uzgodnionych zobowiązań i przesunięcia
terminu realizacji. Strony zobowiązują się do natychmiastowego poinformowania się
nawzajem o wystąpieniu ww. przeszkód;
c. gdy dostępność do zamawianego towaru w trakcie realizacji dostaw będzie niemożliwa
w związku z jego wycofaniem, zmianą nazwy. W powyższej sytuacji na podstawie
pisemnego oświadczenia Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza zmianę oferowanego
towaru (typu – nazwy) z zastrzeżeniem, iż cena nowego towaru nie przekroczy ceny
jednostkowej danej pozycji i parametry jakościowe nowego towaru będą nie gorsze niż
określone w opisie przedmiotu zamówienia, a Wykonawca dostarczy dokumenty

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KAREDENT/2024

potwierdzające równoważność. Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu dostawy
o 10 dni roboczych licząc od dnia złożenia żądania w formie e-maila, faksu.
d. gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna w toku dostawy, za którą żadna ze
stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego
wykonania umowy, zgodnie z regulaminem konkursu – zamawiający dopuszcza
możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji wykonania umowy.
X. Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
XI. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki,
jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami
oceny, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
XII. Informacja na temat wymagań dla oferentów:
Oferent zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, iż posiada niezbędną wiedzę i
doświadczenie w zakresie prowadzenia dostaw bądź usług objętych niniejszym zapytaniem
ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia, w tym między innymi
dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego
zamówienia.
XIII. Dodatkowe informacje i wymagania zamawiającego:

 1. Podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo są wykluczone z postępowania.
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 3. Przedmiot zamówienia musi posiadać wymienione i opisane powyżej rozwiązania
  technologiczne.
 4. Wypłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę.
 5. W przypadku unieważnienia postępowania o zamówienie Wykonawcom/Oferentom nie
  przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu.
 6. Zamawiający wykluczy wszystkie oferty, które nie będą spełniały zapisów niniejszego
  zapytania ofertowego. Ofertę Oferenta wykluczonego uważa się za odrzuconą.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KAREDENT/2024

 1. Złożenie oferty jest równoznaczne z przyjęciem bez zastrzeżeń wszystkich warunków
  postępowania.
 2. Odstąpienie przez Zamawiającego od zawarcia umowy w przypadku zawiadomienia
  Wykonawcy o wyborze jego oferty nie może być podstawą roszczeń dotyczących poniesionych
  kosztów udziału w postępowaniu.
 3. Jeżeli oferta nie zawiera wszystkich wymaganych elementów, Zamawiający może w
  uzasadnionych przypadkach wezwać Wykonawcę/Oferenta do ich uzupełnienia.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji ceny z Wykonawcą, którego oferta uzyskała
  najwyższą liczbę punktów, w przypadku, gdy cena zaoferowana przez Wykonawcę przekracza
  kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego na realizację zamówienia.
  Wymagane załączniki:
  a) Załącznik nr 1 Formularz ofertowy;
  b) Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku występowania powiązań kapitałowych lub
  osobowych;
  c) Załącznik nr 3 Oświadczenie potwierdzające znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i
  finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
  XIV. Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia:
  Imię i nazwisko: Sławomir Ławicki,
  E-mail: marketing@karedent.pl
  Telefon: 85 875 53 45