Szczęśliwego Nowego Roku 2019!

Samych uśmiechów oraz spełnienia wszystkich marzeń i planów w tym nowym 2019 roku,
wszystkim swoim pacjentom oraz przyjaciołom
życzą właściciele i pracownicy gabinetów KAREDENT.