Do dentysty bez kolejki? Zobacz kto nie musi czekać

karedent

Nikt nie lubi kolejek. Czekanie do lekarzy to zmora wielu z nas, niestety to taka szara rzeczywistość na którą nie mamy wpływu. Przy najlepszych chęciach gabinetów stomatologicznych czy najsprawniejszej organizacji, nie da się często uniknąć oczekiwania na wizytę. A jednak jest coś, co sprawia, że możemy dostać się do specjalisty szybciej- jest to cenna wiedza o tym, komu ustawowo przysługuje wejście do gabinetu poza kolejnością.

Przyszłe mamy wchodzą pierwsze! Przepuszczenie w kolejce kobiet w ciąży to nie tylko kwestia kultury i szacunku do pań, ale również uwarunkowany prawnie obowiązek.
Celem skorzystania ze świadczeń bez kolejki, musisz przedstawić zaświadczenie o ciąży, wystawione przez lekarza rodzinnego lub ginekologa.

Rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym Takie samo prawo przysługuje również pacjentom do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka

Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi i Dawcy Przeszczepu To kolejne grupy osób, które za okazaniem legitymacji mogą uniknąć oczekiwania i powinni zostać zaproszeni do gabinetu przed innymi oczekującymi.

Inwalidzi wojenni, wojskowi, kombatanci
Obowiązujące przepisy przyznają inwalidom i kombatantom prawo skorzystania z usług medycznych i ambulatoryjnych poza kolejnością

Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności
W celu skorzystania z przysługujących uprawnień osoba z niepełnosprawnością powinna zgłosić się do rejestracji i okazać dokument potwierdzający posiadanie znacznego stopnia niepełnosprawności (oprócz dokumentu potwierdzającego tożsamość).

Uzyskanie świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej albo świadczenia szpitalnego w dniu zgłoszenia, a jeżeli udzielenie świadczenia w dniu zgłoszenia nie będzie możliwe, powinno zostać zrealizowane w innym terminie, poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez świadczeniodawcę listy oczekujących. I choć formalnie powyższe uprawnienia regulują pracę gabinetów finansowanych w ramach NFZ, to takie dobre praktyki, powinny być respektowane także wśród świadczeniodawców prywatnych.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. 2016 poz. 1860)
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. nr 210, poz. 2135 z późn. zm.)